Er det skadeligt af brænde træ af?

Vi har efterhånden fået flere spørgsmål der går på om det er skadeligt for vores miljø at brænde træ af. Det prøver vi at se lidt nærmere på i denne her artikel og komme lidt ind på hvorfor, det er så vigtigt at man kun fyre med rent træ. Vi skrev her tidligere en større artikel om brugen af affalds træ som du kan læse her

Mange af jer husker nok, her for et par år siden, at der var en masse snak om at sætte aften på brænde og briketter en hel del op. Grunden til dette skyldes at man i større grad ville have danskerne til at reducerer brugen af brændeovne og pejse, da disse faktisk er en af de største syndere inden for luftforurening med dioxin.

Dioxin er en forkortelse for polychlorerededibenzo-para-dioxiner (PCDD), og er et klorholdige giftstof, der bl.a. dannes under forbrænding af organisk materiale som træ. Dioxiner hører til gruppe af meget skadelige miljøgifte, og kan give forskellige helbredsskader så som nedsat immunforsvar, misdannelser, hudskader og reduceret vækst. Derudover er dioxiner også mistænkt for at øge risikoen for kræft i lever og tarme.

For en del år siden, var industrien den største synder når det galt udledning af dioxner, men efter en større indsat på dette område, er det nu røgen fra fyring med træ i private husholdninger, som er den største kilde til dioxin forurening af det danske miljø. Faktisk så skyldes omkring 40% af det samlede danske udslip af dioxin afbrænding af træ.

Partikel forurening - en grafisk oversigt

Selv afbrænding af rent og tørt træ udvikler dioxiner som sendes ud i luften, dog er mængden her betydelig mindre, end hvis man f.eks. fyre med imprægneret træ eller affald. Der udvikles særligt mange giftige gasser og partikler under optændingen, indtil temperaturen er tilstrækkelig høj. Det samme sker, hvis der ikke tilføres tilstrækkelig med luft.
Dette betyder at jo bedre en forbrænding man har, jo mindre skadelige partikler sender man ud gennem sin skorsten. Af den grund bør man følge disse her korte råd, for at få en bedre forbrænding og for at skåne miljøet mest muligt.

  • Brug aldrig imprægneret, lakkeret eller malet træ i din brændeovn
  • Fyr aldrig op med affald, herunder gamle aviser og reklamer
  • Sørg for at du bruger en godkendt brændeovn af nyere dato
  • Sørg for at der altid er tilstrækkelig med ilt til din forbrænding
  • Brug kun rent træ eller træbriketter i brændeovnen

Følg disse her korte råd og du er med til at sikre, at det ikke er dig som er en af de store forurenings syndere her i Danmark. Du kan læse mere om dioxiner her på https://da.wikipedia.org/wiki/Dioxin